Farmacia Iclanzel, judetul Mures (Oficina locala SC Sanicom SRL)

Adresa:
Str. Principala nr. 2,
Iclănzel,
Județul Mureș

Telefon:
0265-708.139

Program:
(programul farmaciei,
în scurt timp)

IMPORTANT !
Farmacie aflată în relaţie contractuală cu
Casa de Asigurări de Sănătate Mureş